dissabte, 6 de novembre de 2010

LA TORRE DE LA PERSEVERANÇA...

És la viva imatge dels fruits que dona la gran virtut de perseverar...una de les grans i millors virtuts d'aquesta vida...

En aquesta vida poques coses són fruït de la casualitat...darrera aquesta torre hi ha moltes hores de dedicació, d'esforç i com deia...de perseverar...no hi fà res que al concurs quedi en un decebedor intent..cal seguir amb el treball i al final...es pot recollir el premi...un premi en forma de gamma extra i que fà justícia i història a la nostra colla i que la més castellera ha pogut gaudir...:-)